Корекции: Кариера

До изпълнението на Отдел запор на институциите на щата Мейн набира за да се поправи-лидери на утрешния денНие търсим по етични, надеждни, ориентирана към кариерата си на мъжете и жените.

Ние предлагаме една интересна, практическо обучение, за да ви предостави умения и способности, които трябва да вършат работата си ефективно и дават своя професионален успех.

Служителите запор на институциите, участващи в шестинедельной учебна академия, които обхващат всички аспекти на корекционна работа. Служители възпитателни институции непрекъснато получават подкрепления, които отделя Министерството на основните ценности на възпитателни институции - честност, смелост, решителност. Поведение: кандидатите трябва да имат сериозни наказателни или по-големи превозни средства. См. Физическо състояние: кандидатите трябва да са в адекватни физическо състояние да изпълнява задълженията на служител на охраната. Валиден кодекса на шофьорска книжка Менской се изисква при работа Трябва да знаете, преди да започнете процеса на подаване на заявление, че disqualifiers на тази позиция.

Ние изискваме от държавата директен отдаване под наем на Главната декларация и допълнително изявление на док.